MusicTools(网易/QQ/酷狗/百度音乐解析)3.64下载

  • 软件大小:4.52 MB
  • 软件语言:简体中文
  • 软件类型:国产软件
  • 软件授权:共享软件
  • 更新时间:2019-04-18 10:39:53
  • 软件官网:Home Page
  • 应用平台:Win9X/Win2000/WinXP/Win2003/50
  • 默认解压密码:www.qqyewu.com
软件评级:
MusicTools(网易/QQ/酷狗/百度音乐解析)下载 支持下架音乐
 
置顶原因:更新到3.64版
 
支持列表
QQ音乐
歌单:https://y.qq.com/n/yqq/playsquar ... .playlist.pic_click
专辑:https://y.qq.com/n/yqq/album/000 ... album_lib.album_pic
歌曲:https://y.qq.com/n/yqq/song/001VITtx4LQmhv.html
歌单:http://y.qq.com/w/taoge.html?hos ... appshare=android_qq
专辑1:http://y.qq.com/w/album.html?hos ... appshare=android_qq
专辑2:https://y.qq.com/m/digitalbum/go ... ideo=true&mod=index
歌曲:http://i.y.qq.com/v8/playsong.ht ... e=1&_wv=1&source=qq
 
网易云音乐
歌单1:https://music.163.com/#/playlist?id=2433696048
歌单2:https://music.163.com/playlist?id=2237551001&userid=119819724
专辑1:https://music.163.com/#/album?id=37869047
专辑2:https://music.163.com/album?id=37869047&userid=119819724
歌曲1:https://music.163.com/#/song?id=486814412
歌曲2:https://music.163.com/song?id=486814412&userid=119819724
歌单:http://music.163.com/playlist/24 ... 2/?userid=119819724
专辑:http://music.163.com/album/37869047/?userid=119819724
歌曲:http://music.163.com/song/347597/?userid=119819724
 
酷狗音乐
歌单:http://www.kugou.com/yy/special/single/550124.html
歌曲:http://www.kugou.com/song/#hash= ... FC&album_id=2713184
 
虾米音乐
歌单:https://www.xiami.com/collect/233995355?spm=0.0.0.0.mHPJfV
 
百度音乐/千千音乐
歌单:http://music.taihe.com/songlist/555540389
专辑:http://music.taihe.com/album/241838068?pst=music
歌曲:http://music.taihe.com/song/540175998
收起介绍展开介绍
  • 下载地址
MusicTools(网易/QQ/酷狗/百度音乐解析)3.64下载

如有发现下载链接错误,请联系小编!

发表评论