WOW7.3毒尾天鳍鳐、嗜血的巴鲁特、牧羊人卡沃斯、苏薇西娅姐妹坐标一览

作者:佚名  来源:本站整理  发布时间:2017-09-13 15:35:52  

魔兽7.3苏薇西娅姐妹坐标位置介绍
 
地图:克罗库恩
 
坐标:53.4 30.9
 
掉落:怨恨尖塔玩具
 
魔兽7.3牧羊人卡沃斯坐标位置介绍
 
地图:玛凯雷
 
坐标:55.7 59.9
 
掉落:坐骑 疯狂的混沌奔行者
 
 
 
魔兽7.3嗜血的巴鲁特坐标位置介绍
 
地图:玛凯雷
 
坐标:43.8 60.2
 
掉落:玩具敏捷的巴鲁特,狂奔坐骑玩具
 
 
魔兽7.3毒尾天鳍鳐坐标位置介绍
 
地图:玛凯雷
 
坐标:33.7 47.5
 
掉落:柔光法力鳐坐骑

发表评论

暂停评论功能

阅读排行榜

热门推荐